Ulga 700 zł – kto może ją uzyskać?

Żaden przedsiębiorca nie cieszy się z utraty prawa do zwolnienia z kasy rejestrującej. Na szczęście jest ulga 700 zł na zakup urządzenia fiskalnego. Możliwość dokonania takiego odliczenia lub uzyskania tej kwoty na konto bankowe została wprowadzona, aby ułatwić podatnikom pierwsze kroki z tym urządzeniem. A wydatek nie jest mały – najtańsza, a przy tym wysokiej jakości kasa fiskalna kosztuje około 1.000 zł. Jeśli chcemy, aby miała elektroniczną kopię paragonu, musimy dodatkowo doliczyć do tej kwoty około 300 zł. Gdy jednak uwzględnimy ulgę, okazuje się, że kasa będzie nas kosztować nie 1.000-1.300 zł, ale mniej niż 500 zł. A to już znaczna różnica.
Zacznijmy od tego, kto może skorzystać z ulgi 700 zł na kasę fiskalną. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, z ulgi na kasę może skorzystać każdy podatnik, który dopiero rozpoczyna pracę z tym urządzeniem. Dodatkowo konieczne jest także spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Aby skorzystać z ulgi 700 zł na kasę fiskalną, podatnik ma obowiązek:

• Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Wzór tego dokumentu można znaleźć w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, choć tak naprawdę taki druk pobierzemy również u serwisanta, który sprzeda nam kasę.
• Rozpocząć ewidencjonowanie w terminie. Jak wiemy, przepisy ściśle regulują kwestię terminu rozpoczynania pracy z kasą fiskalną. Na przykład podatnik, który do końca 2014 roku zachowa prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, ale straci je w związku z przepisami mającymi wejść w życie 1 stycznia 2015 r., ewidencjonowanie musi rozpocząć 1 marca 2015 r. Jeśli zacznie 2 marca, straci prawo do ulgi 700 zł.
• Posiadać dowód zapłaty całości należności za zakupione urządzenie fiskalne. Dopiero gdy uregulujemy swoje zobowiązanie, możemy odliczyć ulgę lub wnioskować o przesłanie pieniędzy na konto.

 

Przytoczmy wspomniany art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Zauważmy, iż kwota ulgi może wynieść 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Nie polecamy kupowania kas o wartości mniejszej niż 900 zł. W praktyce więc ulga wyniesie 700 zł na każdą kasę lub drukarkę fiskalną wymienioną w zgłoszeniu. Jeśli więc wprowadzamy od początku więcej niż jedną kasę, uzyskamy więcej niż 700 zł ulgi – w zależności od ilości urządzeń może to być 1.400 zł, 2.100 zł itd.