Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 r.?

Z końcem grudnia 2014 roku traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Zostanie zastąpione nowym, którego projekt znamy już od lipca 2014 roku. Ten nowy akt prawny wprowadza istotne ograniczenia w zakresie stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2015 roku. Dotkną one przede wszystkim usługodawców.

 

Wyłączenia ze zwolnień w 2015 roku

 

Od 1 stycznia 2015 roku nowe grupy czynności zostaną wymienione w katalogu wyłączeń ze wszelkich zwolnień z kas. Czynność, która jest w tym katalogu, musi być rejestrowana za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu podatnika, sposobu przyjmowania zapłaty, liczby transakcji itp.

Czynności wyłączone ze zwolnień zostały wymienione w § 4 projektu nowego rozporządzenia. Wszystkie czynności, które są w tym katalogu obecnie (§ 4 rozporządzenia 2013-2014) znajdą się w nim także w roku 2015. Dodatkowo będą tam także:

Dostawy:

 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów

Usługi:

 • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • w zakresie wymiany opon lub kół
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P
 • fryzjerskie kosmetyczne i kosmetologiczne
 • gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia

 

Podatnikom świadczącym wyżej wymienione usługi ustawodawca daje 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej. Oznacza to, iż każdy sprzedawca, który korzystał w 2014 roku ze zwolnienia z kasy, ale wykonuje przynajmniej jedną z tych czynności (usług), musi wprowadzić kasę fiskalną w swojej działalności najpóźniej 1 marca 2015 r. Natomiast przedsiębiorcy, którzy w 2015 roku dopiero zaczną świadczyć tego typu usługi, będą mieli 2 miesiące na wprowadzenie kasy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonali pierwszą taką czynność.

 

Przekroczenie limitu obrotów w 2014 r.

W roku 2015 kasy fiskalne będą musieli wprowadzić także ci podatnicy, którzy w jednym z trzech ostatnich miesięcy roku 2014 przekroczą przysługujący im limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (20.000 zł lub mniej, jeśli tego typu sprzedaż rozpoczęli w trakcie roku 2014).

 • Przekroczenie limitu w październiku 2014: Kasę fiskalną należy wprowadzić najpóźniej 1 stycznia 2015 r.
 • Przekroczenie limitu w listopadzie 2014: Kasę fiskalną należy wprowadzić najpóźniej 1 lutego 2015 roku.
 • Przekroczenie limitu w grudniu 2014: Kasę fiskalną należy wprowadzić najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

Likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

Do 31 grudnia 2014 roku podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia 2013-2014. Przysługuje ono przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku podatkowym wykonali maksymalnie 50 usług dla mniej niż 20 odbiorców. W projekcie nowego rozporządzenia nie znalazło się to zwolnienie. W związku z tym podatnicy, którzy z niego korzystają obecnie, a nie będzie im przysługiwało prawo do innego zwolnienia, będą musieli wprowadzić kasy fiskalne w 2015 r.