Kasy fiskalne w 2015: Zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia

Nowe rozporządzenie regulujące kwestię stosowania urządzeń fiskalnych, znacznie ograniczy zwolnienia z tego obowiązku. Przyjmuje się, że po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ok. 100 tys. podatników kupi kasy fiskalne w 2015 roku! Jednak nie wszystkie zmiany, które wprowadza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących okażą się dla podatników niekorzystne. Jedną z nowości, która spodoba się przedsiębiorcom, jest zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia.

 

Kasy fiskalne w 2015 – nie zmieni się wysokość limitu obrotu

 

Poszerzony katalog wyłączeń ze zwolnień pozbawi przywileju sprzedaży bez kasy wielu usługodawców. Jednocześnie wciąż spora liczba podatników, będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego – jeśli nie przekroczy określonego limitu obrotu w roku. Wbrew obawom przedsiębiorców wysokość limitu obrotu rocznego do zwolnienia podmiotowego nie ulegnie zmianie po 1 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia aktualnego od 1 styczna przyszłego roku, ze zwolnienia będą mogli korzystać Ci podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto.

A co z tymi przedsiębiorcami, którzy rozpoczynają prowadzenie takiej sprzedaży w trakcie roku? W ich przypadku limit wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży, a dokładnie od dnia dokonania pierwszej sprzedaży do końca roku. Limit proporcjonalny wylicza się na takich samych zasadach jak w latach 2013-2014.

Gdzie w takim razie jest wspomniana zmiana w sposobie liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego? Otóż rozporządzenie wymienia czynności, których nie wlicza się do całości obrotu firmy.

 

Kasy fiskalne w 2015 – inaczej obliczymy obrót do zwolnienia

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia 2015-2016, do obrotu do zwolnienia podmiotowego nie będziemy wliczać zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia. Należy do nich:

Poz. 36: Dostawa nieruchomości

Poz. 49: Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

To naprawdę korzystna zmiana. Dlaczego? Do końca 2014 roku podatnik, który osiąga każdego miesiąca niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a jednorazowo sprzeda takiej osobie nieruchomość lub samochód, traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Przez pojedynczą sytuację, która zawyża całościowy obrót podatnika, musi wprowadzić urządzenie fiskalne w swojej firmie. Gdyby nie sprzedaż środka trwałego, wartości niematerialnej lub prawnej czy nieruchomości, wielu podatników mogłoby dalej korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – ale po „nagłym” przekroczeniu limitu musieli wyposażyć się w kasę w ciągu dwóch miesięcy.

Od 1 stycznia 2015 roku sprzedaż nieruchomości, środka trwałego lub wartości niematerialnej czy prawnej nie zawyży całości obrotu podatnika.

 

 

Opisana powyżej sytuacja nie będzie już miała miejsca, co w praktyce okaże się dla podatników bardzo korzystne.

Na koniec należy jednak podkreślić dwie sprawy:

  • Do całościowego obrotu podatnik nie będzie musiał wliczać tylko obrotu z czynności z poz. 36 oraz 49 załącznika do rozporządzenia aktualnego w 2015 i 2016 roku. Pozostałe czynności z obowiązującego po 1 stycznia 2015 r. katalogu zwolnień, w dalszym ciągu będą się do tego obrotu wliczać.

 

Nowy sposób obliczania obrotu do zwolnienia podmiotowego będzie ważny dopiero po 1 stycznia 2015 roku. Do końca grudnia 2014 roku obowiązują jeszcze „stare” przepisy, zgodnie z którymi obrót ze sprzedaży nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wlicza się do obrotu całościowego. Jeżeli więc taka sprzedaż spowoduje przekroczenie przez podatnika limitu 20,000zł netto przed końcem 2014 roku, to spowoduje również obowiązek instalacji kasy fiskalnej (na podstawie przepisów obowiązujących do końca tego roku przepisów). W ciągu dwóch miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono limit zwolnienia) podatnik będzie musiał wyposażyć firmę w kasę fiskalną.