Kasy fiskalne w 2015: Likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące stosowania kas fiskalnych zostało już opublikowane. To już pewne, którzy podatnicy kupią kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku, a którzy nadal będą z tego obowiązku zwolnieni. Jakie nowości w przepisach wprowadził ustawodawca? Między innymi zmieniła się kwestia zwolnienia z kas fiskalnych dla niewielkiej liczby usług.

 

Nowe rozporządzenie opublikowane – wiemy, dla kogo kasy fiskalne w 2015 będą obowiązkowe!

7 listopada 2014 w Dz. U. pod poz. 1544 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wiemy już dokładnie, którzy podatnicy stracą prawo do dalszej sprzedaży towarów i usług bez ewidencji na kasie fiskalnej. Przepisy z nowego rozporządzenia będą obowiązywały podatników przez 2 lata: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Kasy fiskalne w 2015 – mniej zwolnień, więcej urządzeń w firmach

Tak, jak się spodziewano od połowy 2014 roku, kasy fiskalne w 2015 będzie musiało kupić wielu podatników, którzy wcześniej nie byli do tego zobowiązani, ze względu na przysługujące im zwolnienie. Poszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnień pozbawi przywileju sprzedaży bez kasy zwłaszcza usługodawców. Lista nowych czynności, które ustawodawca „dopisał” do dotychczasowego katalogu, znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015 roku. Znalazły się na niej między innymi usługi świadczone przez lekarzy, dentystów, prawników, mechaników, fryzjerów i kosmetyczki.

Z dokładną listą czynności całkowicie wyłączonych ze zwolnień w stosowaniu kas, możesz się zapoznać tutaj Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 roku – lista czynności wyłączonych

Uwaga! Brzmienie ostatecznej listy czynności dopisanych do katalogu wyłączeń, różni się nieco od brzmienia z projektowanej wersji rozporządzenia (projekt z 22 lipca 2014 r.). Wiele sformułować zostało doprecyzowanych. Koniecznie zapoznaj się z tym, jak brzmią w opublikowanej wersji nowego rozporządzenia aktualnego d 1 stycznia 2015 roku.

 

Kasy fiskalne w 2015 – likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

Poszerzenie katalogu czynności wyłączonych z jakichkolwiek zwolnień, to nie jedyna zmiana, którą wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Finansów, a której efektem będzie zakup kasy fiskalnej przez większą liczbę przedsiębiorców.

W pozycji 34 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w latach 2013-2014 można znaleźć informację o zwolnieniu z kas fiskalnych dla świadczenia usług, w przypadku gdy sprzedaż ta spełnia łącznie dwa warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

 

Niestety ze zwolnienia tego podatnicy nie będą mogli korzystać po 1 stycznia 2015 roku! W rozporządzeniu aktualnym od 1 stycznia 2015 roku nie znalazło się ani to, ani żadne inne, podobnie brzmiące zwolnienie z kas. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z przywileju sprzedaż bez kasy ze względu na małą liczbę usług, będą mogli z niego korzystać tylko do 31 grudnia 2014 roku. Po 1 stycznia 2015 roku takiej możliwości już po prostu nie będzie.

 

Ważne! Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia przysługującego im ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług, mają do niego prawo jedynie do 31 grudnia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zwolnienie to zostanie zlikwidowane.