Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – zwolnienia, zmiany w przepisach, nowości

Od lipca 2014 roku znany był projekt nowego rozporządzenia regulującego kwestię stosowania kas fiskalnych. Dla wielu przedsiębiorców zaproponowane w projekcie zmiany przepisów były kwestią kontrowersyjną. Zwłaszcza kilka grup usługodawców nie było zadowolonych z utraty zwolnienia z kas fiskalnych, z którego dotychczas mogli korzystać, ze względu na niskie obroty. Niektórzy liczyli na to, że być może ustawodawca wycofa się z zaproponowanego, nowego katalogu wyłączeń. Czy tak się stało. Znamy odpowiedź na to pytanie – i ostateczną treść dokumentu, który wejdzie w życie za niecały miesiąc.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – nowe rozporządzenie zostało opublikowane

Nie ma już żadnych wątpliwości, kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 r. Wiemy dokładnie, którzy podatnicy stracą prawo do dalszej sprzedaży towarów i usług bez ewidencji na urządzeniu fiskalnych. 7 listopada 2014 w Dz. U. z pod poz. 1544 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jego treść została ostatecznie zaakceptowana i podana do publicznej wiadomości podatników. Od przepisów, które zawiera ten dokument – nie ma już „odwrotu”.
Nowe regulacje będą obowiązywały podatników przez 2 lata: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie to, podobnie jak poprzedni dokument (z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), określa podmiotowe oraz przedmiotowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących, a także czynności, które zostały z tych zwolnień wyłączone.

 

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – koniecznie zapoznaj się ze zmianami!

 

Każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien zapoznać się z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.
Nowy akt prawny ogranicza zakres stosowania zwolnień z kas. Radykalną zmianę wprowadzono w zakresie obowiązywania wyłączeń ze zwolnień. Kasy fiskalne w 2015 roku będzie musiało wprowadzić kilka dużych grup usługodawców. Poza tym nowe rozporządzenie zawiera pewną ilość drobnych, ale istotnych modyfikacji, które mają charakter doprecyzowujący.
Koniecznie zapoznaj się z nowelizacjami w kwestii stosowania kas fiskalnych! Sprawdź, czy dotyczą Ciebie zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 roku, czy Twoje usługi znalazły się w poszerzonym katalogu wyłączeń. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę – nowe rozporządzenie wejdzie w życie za niecały miesiąc.

 

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016?

 

To zasadnicze pytanie wiąże się, ze wspomnianą już wcześniej, kwestią zwolnień z obowiązku stosowania kasy oraz tzw. katalogiem czynności wyłączonych ze zwolnień. Generalnie każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, musi ewidencjonować obrót i kwotę podatku od tej sprzedaży, za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Jednak Minister Finansów ma prawo do wprowadzania czasowych zwolnień z tego obowiązku i póki co, z roku na rok z tego prawa korzysta – chociaż stosuje je dla coraz mniejszej grupy podatników. Nie inaczej będzie tym razem – a więc w roku 2015 i 2016. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku znacznie zawęża grupę podatników, którzy po 1 stycznia przyszłego roku będą mogli sprzedawać bez kasy fiskalnej. Poszerza natomiast katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku.

 

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku – są zmiany!

 

Dla wybranych czynności, zwolnień z kas fiskalnych nie stosuje się – bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika, sposób dokonywania zapłaty czy jakiekolwiek inne czynniki. Czynności te zawarte są w tzw. katalogu wyłączeń ze zwolnień. Tak było w latach 2013 i 2014, tak też będzie po 1 stycznia 2015 roku. Każdy podatnik, który wykonuje choćby jedną czynność wymienioną w katalogu wyłączeń, jest zobligowany do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Katalog ten znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016.

To bardzo ważna zmiana wchodzącą w życie od 1 stycznia 2015 roku!

 

Poniższe towary i usługi zostały całkowicie wyłączone z jakichkolwiek zwolnień z kas. Bez względu na wartość obrotu, czy też sposób sprzedaży, podatnik będzie musiał ewidencjonować je z użyciem kasy fiskalnej od 2015 roku. W § 4 rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016 czytamy, że:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy: (…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0),
z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

2) świadczenia usług: (…)
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56),
wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Osoby, które czytały projekt rozporządzenia, zainteresuje fakt, że ostateczna lista „nowych” czynności w katalogu wyłączeń różni się nie co od tej z projektowanej wersji (z 22 lipca 2014 r.). Co uległo zmianie?

Lit. c – sformułowanie „pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów” zostało zastąpione wyrażeniem „pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

Lit. d – dodano uzupełnienie: „dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

Lit. g – brzmienie tego przepisu uległo całkowitej zmianie. Sformułowanie „prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętych wpisem do repertorium A i P” zastąpiono wyrażeniem: „prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzeni”. Z kolei „usługi doradztwa podatkowego” wyłoniono jako oddzielną grupę czynności, która znalazła się w lit. h opublikowanego rozporządzenia;

Lit. i – wyrażenie „usług gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia” zastąpiono słowami:
„związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”;

 

Jak widać, nowe pozycje, które zawiera katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 sformułowane zostały bardziej precyzyjnie, w porównaniu z projektem z 22 lipca 2014 r.
Powyższe usługi, które poszerzyły listę czynności wyłączonych, będą objęte obowiązkową ewidencją na kasie fiskalnej. Każdy podatnik, który chociaż raz wykonał tylko jedną czynność z katalogu, będzie musiał kupić kasę fiskalną. Ważna jest jednak nie tylko odpowiedź na pytanie, kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016, ale także od kiedy musi ją mieć.

Wykonujesz czynności, które znalazły się w katalogu wyłączeń? Chcesz wiedzieć, od kiedy dokładnie musisz wprowadzić kasę fiskalną w firmie? Dowiesz się tego czytając artykuł

Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015?

 

Nowa lista wyłączeń ze zwolnień to jednak nie jedyna ważna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Wśród pozostałych istotnych modyfikacji, należałoby wymienić jeszcze przede wszystkim dwie: Likwidację zwolnienia dla niewielkiej liczby usług oraz zmianę sposobu liczenia obrotu do zwolnienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych zmianach w przepisach dotyczących stosowania kas fiskalnych w 2015 i 2016 roku? Przeczytaj teraz artykuły:

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku – Likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług
Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku – Zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia