Ministerstwo Finansów podjęło decyzję, która uderza w „kieszeń” wszystkich sprzedawców. Wiadomo bowiem, że kasa fiskalna jest stosunkowo drogim narzędziem i bardzo często jej użytkowanie wiąże się z przesadnie wysokimi kosztami. Perspektywa przymusu inwestycji w nową kasę fiskalną w momencie, kiedy stara jest jeszcze sprawna może przyprawiać o dreszcze, jednak niezastosowanie się do przepisów prawnych niesie za sobą bardzo wysokie kary.

Wymiana kas w 2018

Dnia 15 marca 2017 roku Minister Rozwoju złożył modyfikację projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zgodnie z tym projektem kasy fiskalne 2018 powinny spełniać szereg warunków, takich jak posiadanie pamięci fiskalnej, chronionej oraz pamięci przeznaczonej na zapis bazy towarowej (wyjątkiem są drukarki fiskalne, które nie muszą posiadać tego komponentu); a także pamięci umożliwiającej działanie algorytmu weryfikującego zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług w przypadku drukarek fiskalnych.

Wskazane wymagania dotyczące kas fiskalnych to nie wszystko – projekt rozporządzenia zakłada, że każda kasa winna posiadać moduł kryptograficzny. Wymagania dotyczące konstrukcji kas fiskalnych, znajdujące się w projekcie ustawy nakładają na przedsiębiorców obowiązek zaopatrzenia się w kasę fiskalną spełniającą wszystkie kryteria urządzenia fiskalnego, co z kolei będzie wiązało się ze sporymi kosztami. Stworzenie kasy fiskalnej z modułem kryptograficznym to dość kosztowne przedsięwzięcie, a dołączenie do takiej kasy pozostałych komponentów jak chociażby cały zestaw interfejsów komunikacyjnych generuje kolejne koszty. Należy więc spodziewać się, iż koszt zakupu nowej kasy online będzie wyższy niż w przypadku „starych” urządzeń.

 

Kasy fiskalne online 2018

Wymiana kas w 2018 będzie konieczna po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju. Dobrze jest więc się przygotować do tego przedsięwzięcia i na bieżąco śledzić zmieniające się przepisy. Na szczęście przedsiębiorcy nie muszą obawiać się konieczności wymiany urządzeń natychmiast po opublikowaniu rozporządzenia – ustawodawca zapowiedział już bowiem stopniową wymianę kas, odpowiednio do dat wygaśnięcia ich homologacji. Resort nie wyklucza jednak przyspieszenia całego procesu poprzez m.in. umożliwienie skorzystania z ulgi do 700 zł na nową kasę fiskalną online.

 


Na podstawie:
Projektu Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących