Już wkrótce każdy przedsiębiorca wykorzystujący systemy finansowo-księgowe będzie zobowiązany przesyłać dane do kontroli w formie jednolitego pliku kontrolnego. Sprawdź, czym jest ten plik, z czym się wiąże jego wprowadzenie i jak najlepiej dostosować działalność do nowych przepisów.

Zgodnie z art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, urzędy skarbowe mają prawo dokonywać kontroli danych przechowywanych i przekazywanych w formacie elektronicznym. Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej muszą udostępniać do kontroli m.in. raporty miesięczne i dobowe oraz kopie paragonów fiskalnych. Organy podatkowe mają prawo sprawdzać, czy przedsiębiorcy wywiązują się ze swoich obowiązków: rzetelnie prowadzą dokumentację, uczciwie obliczają i wpłacają podatki itp.

Na czym polega e-kontrola? To analiza danych księgowych, które zostały przekazane przez przedsiębiorcę do kontroli w formacie elektronicznym. Urzędy wykorzystują w tym celu specjalistyczne oprogramowanie, dzięki któremu cały proces przebiega szybciej, sprawniej i rzetelniej. E-kontrola pozwala na ocenę poprawności dokonywanych rozliczeń, porównanie sprzedaży z wielkością zakupów, sprawdzenie numeracji faktur pod kątem ich powtarzalności itp. w sposób zautomatyzowany.

Do 30 czerwca 2016 r. żadne przepisy nie zobowiązywały podatników do przekazywania dokumentacji w określonym formacie. W praktyce urzędnicy napotykali z tego powodu wiele trudności: przedsiębiorcy przesyłali dane w różnych formatach, niekiedy bardzo trudnych lub wręcz niemożliwych do analizy za pomocą systemu komputerowego (np. plikach PDF z zablokowaną możliwością edycji). Taki stan rzeczy zmieni się od 1 lipca 2016 r., kiedy to wejdą w życie przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego.

 

Jednolity plik kontrolny (JPK) to plik o określonej strukturze i formacie, który przedsiębiorca będzie miał obowiązek udostępnić w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, kontroli krzyżowej bądź kontroli skarbowej. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów podano już struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

 

Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r. – wtedy też wejdzie w życie obowiązek przekazywania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego. Ustawodawca postanowił jednak odsunąć w czasie ten obowiązek dla małych i średnich firm – od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. będą one mogły przekazywać dane w formie JPK dobrowolnie.

 

Ważne!

Obowiązek przekazywania danych księgowych w formie jednolitego pliku kontrolnego obejmie:

Od 1 lipca 2016 r. – duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – małe i średnie przedsiębiorstwa (w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. będą one mogły przekazywać dane w formie JPK dobrowolnie)

 

 

O tym, kogo należy rozumieć pod pojęciem małego i średniego przedsiębiorcy, czytamy w ustawie z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Co w praktyce zmiany te oznaczają dla przedsiębiorców? Konieczność modernizacji systemów finansowo-księgowych, z których korzystają. Producenci oprogramowania już pracują nad nowymi wersjami aplikacji, jednak w większości przypadków sama aktualizacja systemu nie wystarczy. Konieczne będzie wykonanie profesjonalnego wdrożenia, poprzedzonego audytem działalności, dostosowanie wszystkich procedur w firmie do spójności z JPK itp. Tylko w takim przypadku stosowanie jednolitego pliku kontrolnego nie tylko będzie zgodne z wymogami ustawodawcy, ale też przyniesie korzyść firmie. Przedsiębiorcy stosujący w swej działalności kasy fiskalne powinni już teraz pomyśleć o zmianach w firmie, aby nowe przepisy nie zastały ich nieprzygotowanych na e-kontrole.

 

Co robić? Powierz wdrożenie JPK specjalistom! BUCHCOM – skontaktuj się z nami!